Μερικές προτάσεις για να μπορέσετε να βρείτε αρχεία με ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα όπως και εφαρμογές που δεν χρειάζεται να τις αγοράσετε

  1. Δικτυακοί τόποι με εικόνες
  2. Δικτυακοί τόποι με ήχους
  3. Ελεύθερα προγράμματα που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κατασκευάσετε ψηφιακές ιστορίες.