Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τρεις θεματικές ενότητες που σας δίνονται:

· Μόλυνση του περιβάλλοντος
Για τη μόλυνση του περιβάλλοντος θα βρείτε εικόνες στο Flickr. Επιλέξτε μερικές φωτογραφίες και επισκεφτείτε το motivator και δημιουργήστε τα πόστερ σας. Σημαντικό: μία ωραία φωτογραφία θα πρέπει να τη συνοδεύει κι ένα έξυπνο σύνθημα.
· Παραμύθι
Επιλέξτε από την τράπεζα παραμυθιών ένα παραμύθι. Γράψτε το και μετά να το τοποθετήσετε στο storyboard. Βρείτε εικόνες και ήχους. Ανοίξτε το PowerPoint και συνθέστε το κείμενο, τις φωτογραφίες, τους ήχους, και τη μουσική (στην τάξη σημαντικό ρόλο θα έπαιζε η αφήγηση)
· Ποίημα-οπτικοποίηση
Η Άρνηση του Γ. Σεφέρη
Θα πρέπει να αναδείξετε το στοιχείο της αντίφασης που εμπεριέχετε σε κάθε στροφή του ποιήματος, ενώ οι 2 πρώτοι στίχοι περιγράφουν μία εξαιρετική εικόνα, οι 2 τελευταίοι προκαλούν ακριβώς τα αντίθετα συναισθήματα.


Η σειρά των ενεργειών σας θα πρέπει να είναι αυτές που θα ακολουθούσε μία τάξη μαθητών
  1. Αποφασίζουμε για το θέμα
  2. Συγκεντρώνουμε το πολυμεσικό υλικό
  3. Επεξεργαζόμαστε την παρουσίαση μας
  4. Την παρουσιάζουμε, δημοσιεύουμε…

Storyboard