Το συγκεκριμένο wiki δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μίας εισήγησης με θέμα την αξιοποίηση των υπολογιστών και εφαρμογών web2.0 για την παραγωγή ψηφιακών παραμυθιών.

Υποστηρικτικό υλικό
Φύλλα Εργασίας